Daily Mahasatta

Daily Mahasatta

सांगली जिल्ह्यातील हाॅटेल, बारच्या नियमात पुन्हा बदल : जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी

सांगली, (प्रतिनिधी ) : राज्य शासनाकडील आरोग्य विभागाकडून निर्गमित केलेल्या दि. 3 जून 2021 रोजी संपणाऱ्या आठवड्याच्या कोव्हीड पॉझिटीव्हीटी दरानुसार राज्य शासनाकडील आदेशान्वये राज्यातील जिल्ह्यांना 1 ते 5 स्तर (Level) मध्ये विभागले आहे. राज्य शासनाकडील आदेशानुसार सांगली जिल्हा स्तर 4 मध्ये मोडत असल्याने, स्तर 4 साठी निर्धारित केलेले प्रतिबंध सांगली जिल्ह्यात दि. ६ जून रोजीच्या आदेशान्वये लागू केले आहेत. या आदेशातील मुद्दा क्र. 5 मधील (क) ii मध्ये बदल करण्यात आले असून हॉटेल, रेस्टॉरंट साठी पार्सल सेवा / घेवून जाणे सेवा (Take Away) व घरपोच सेवा (Home Delivery) सुरू राहतील. बार साठी फक्त घरपोच सेवा सुरू राहील, असे सुधारीत आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी जारी केले आहेत.

Post a Comment

0 Comments