Daily Mahasatta

Daily Mahasatta

मगरीच्या हल्याने शिराळा तालुक्यात खळबळ

मांगले (राजेंद्र दिवाण) : मांगले ते सातवे (ता.पन्हाळा) च्या दरम्यान वारणा आणि कडवी नदीच्या संगमाजवळ मगरीने एक वर्षाच्या कालवडीवर हल्ला करून जखमी केल्याची घटना बुधवरी सकाळी ११ वाजता घडली.नदीवर जनावरांना पाणी पाजण्यासाठी गेलेल्या तरुणाने दाखवलेल्या धाडसामुळे मगरीच्या तावडीतून कालवडीची सुटका करण्यात झाली.


मांगले येथील बाजीराव पांडुरंग शेवडे यांच्या वारणा नदी काठावरील डाग शिवारातील वस्तीजवळील वारणा आणि कडवी नदीच्या संगमाजवळ सकाळी अकरा वाजता गाई आणि एक वर्षाच्या कालवडीला पाणी दाखवण्यासाठी घेऊन गेले होते, गाई आणि कालवडीला एकच दोरी बांधली होती, गाई नदीतून पाणी पिऊन बाहेर आल्यानंतर कालवड पाणी पीत होती , त्यावेळी बाजीराव नदीच्या काठावर उभे होते, अचानक मंगरीने कालवडीवर हल्ला केला, त्यावेळी बाजीराव यांच्या लक्षात आल्यानंतर बाजीराव यांनी धाडसाने मगरीच्या नाकावर ठोसा हाणला, त्यानंतरही मगरीने कालवडीला सोडली नाही,प्रसंगावधान ओळखून बाजीराव यांनी बाहेर जाऊन मोठा दगड आणून मगरीच्या डोक्यात घातला. त्यावेळी मगरीने कालवडीला सोडून दिले, पोटावर मगरीच्या दाताच्या मोठ्या खुणा होत्या त्याचबरोबर पोटाखाली मोठी जखम झाली होती, दुपारी वारणा दूध संघाचे पशु वैद्यकीय अधिकारी डॉ.संदीप पवार यांनी सुमारे तीन तास कालवडीला झालेल्या जखमांना टाके घालून उपचार केले . यावेळी वारणा दुध संघाचे सहाय्यक पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. राहुल मोरे, अमोल बच्ची यांनीही कालवडीवर उपचार केले .दरम्यान वारणा आणि कडवी नदीच्या काठावर मगरींचा मोठा वावर आहे ,वनविभागाने या मगरींचा बंदोबस्त करावा अशी या परिसरातील शेतक-यांची मागणी आहे .दोन वर्षापूर्वी सातवे ता.पन्हाळा येथील शेतकरी बैलांना पाणी पाजण्यासाठी गेले असताना अचानक मगरीने शेतक-यावर हल्ला केला ,त्यावेळी बलाला बांधलेली दोरी शेतक-याने आपल्या हाताला गुंडाळली होती ,त्यामुळे मगरीने शेतक-याचा पाय धरूनही बैलाने पाण्याबाहेर उडी मारल्यामुळे शेतक-याचे प्राण वाचवले होते. या परिसरात सात ते आठ मगरींचा वावर आहे ,अनेक शेतक-यांनी प्रत्यक्ष पाहिलेही आहे . 

तरुणाच्या धाडसाचे कौतुक
बाजीराव शेवडे आज सकाळी ११ वाजता एक गाई व एक कालवड घेवून नदीवर पाणी दाखवण्यासाठी गेले होते . त्यावेळी बाजीराव नदीच्या काठावर उभे होते, अचानक मंगरीने कालवडीवर हल्ला केल्याचे लक्षात आल्यानंतर बाजीराव यांनी धाडसाने मगरीच्या नाकावर ठोसा हाणला, त्यानंतरही मगरीने कालवडीला सोडली नाही,प्रसंगावधान ओळखून बाजीराव यांनी बाहेर जाऊन मोठा दगड आणून मगरीच्या डोक्यात घातला. त्यावेळी मगरीने कालवडीला सोडून दिले, प्रसंगावधान ओळखून बाजीराव यांनी दाखवलेल्या धाडसाचे कौतुक करावे तेवढे थोडे आहे .

Post a Comment

0 Comments